замовити зворотній дзвінок

Відділ звернення

НАДІСЛАТИ
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ВІДІ ГРУП ДО КМУ З ПРОПОЗИЦІЯМИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ В КРАЇНІ ШЛЯХОМ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГАРАНТІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ
Land Rover Київ Захід
2015-09-07T21:56:45+03:00

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ВІДІ ГРУП ДО КМУ З ПРОПОЗИЦІЯМИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ В КРАЇНІ ШЛЯХОМ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГАРАНТІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ВІДІ ГРУП ДО КМУ З ПРОПОЗИЦІЯМИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ В КРАЇНІ ШЛЯХОМ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГАРАНТІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

 

Прем’єр-міністру України
А.П.Яценюку
Міністру економічного розвитку і торгівлі України
П.М.Шереметі
Міністру фінансів України
О.В.Шлапаку

 

Підтримуючи зміни, що були виборені українським народом на Майдані, ми хочемо звернутись до Прем’єр-міністра України та нових міністрів економічного блоку Уряду з закликом негайного відродження економіки України, що є запорукою добробуту її громадян. Зі свого боку, ми вважаємо за необхідне поінформувати Уряд та громадськість про структурні проблеми переважаючої кількості підприємств, що працюють у практично у всіх галузях економіки України.

За роки незалежності України змінилося 4 президенти та 22 чільники уряду. Всі вони, вступаючи на посади, присягались провести докорінних структурних змін в економіці, підвищити інвестиційний клімат до сучасного європейського рівня, зробити прозорі відносини між державою та бізнесом тощо. Але й до теперішніх часів ці зміни не відбулися, а економіка не стала ефективною, про що засвідчують небачений рівень корупції, наявність ознак олігархії та відсутності вільної конкуренції, адміністративні утиски бізнесу та велика кількість тіньових процесів у економіці.

На наше глибоке переконання, відсутність позитивних зрушень є наслідком радянської моделі господарювання та відповідних відносин, що склались у той період. У новітній час відносини між владою та підприємцями трансформувались, розвинулись та набрали стійкої «тіньової» форми. Таким чином, тільки руйнація підґрунтя таких відносин стане запорукою запровадження нової конкурентної економічної моделі для всіх її суб’єктів. Зацікавленими сторонами у перетвореннях має бути не тільки влада, але й бізнес, оскільки він має поділити відповідальність за стан речей, що склався. І саме тому бізнес зобов’язаний не тільки закликати, але й надавати практичні пропозиції щодо реформування.

Структурні зрушення завжди потребували значних капітальних вкладень, а чесні інвестиції були можливі виключно за рахунок залученого ресурсу. Оскільки вартість фінансових ресурсів в Україні була та залишається значно вищою у порівнянні з європейською, підприємці, що ризикнули залучити кошти у проекти, стикались з проблемою в обслуговуванні зобов’язань, насамперед кредитних, податкових та соціальних. Якщо підприємець намагався залучити високопрофесійний персонал, то соціальні зобов’язання становились захищеними. Отже, єдиною альтернативою для нього в обслуговуванні кредитних зобов’язань становились податки. Розуміючи рівень податкового навантаження та особливості адміністрування податків в Україні, підприємці та влада дійшли до мовчазної згоди щодо приховування частини податків за відповідну корупційну платню. Влада не бажала нічого змінювати, оскільки, з одного боку, це було вигідне корумпованим посадовцям, а з іншого — дозволяло в очах суспільства зберігати уявлення про розвиток підприємств та галузей та зростання, хай і тіньових, доходів, тобто добробуту, людей.

Це коло повинно бути негайно розірваним. Ніякі точкові міри, як-то податкова амністія або навіть відміна частини податків чи спрощення їхнього адміністрування, проблеми не вирішують, оскільки невирішеним залишається питання спотвореної економічної структури витрат практично будь-якого з українських підприємств. Відомо, що найбільшу питому масу в структурі витрат українських підприємств, складають: витрати на заробітну плату, витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів, податкові витрати та корупційні витрати. Вирішенням проблеми нам вважається, окрім знищення корупційної складової, збалансування витрат підприємств, завдяки чому підприємства мали б можливість розвиватись.

Розвиток не тільки автомобільної галузі, але й інших галузей економіки України, неможливий без докорінної реформи податкового законодавства. Непомірне податкове навантаження, перш за все, податків й внесків на фонд заробітної плати роблять неможливим усунення такого ганебного, але вимушеного явища, як податкова мінімізація, що, нажаль, присутнє у господарській діяльності більшості українських підприємств. Зменшення податкового навантаження, перш за все, на фонд заробітної плати до рівня, що не перевищує 15 %, приведення розміру ставок ПДВ до компромісного рівня або розширення обмежень щодо альтернативних (спрощених) систем оподаткування, спрощення податкового адміністрування та знищення умов щодо утискання підприємців з боку податкових органів означатиме початок виходу економіки із «тіні» та стане запорукою не тільки скасуванню порочної практики виплати зарплати «в конвертах», але й забезпечення стабільного, прозорого та чесного наповнення бюджетів, а працівникам — гарантованого доходу, соціального захисту та безпеки.

У якості практичної пропозиції для нового Уряду щодо реформування податкової системи ми пропонуємо вже протягом поточного бюджетного року запровадити експеримент, у якому будь-який платник податків мав би право самостійно вибирати систему оподаткування — звичайну чи будь-яку зі спрощених, але за умови, що його податкові платежі у поточному році не будуть меншими, аніж у минулому. У разі, якщо платник не виконає це зобов’язання за результатами року, він має повернутись на попередню систему оподаткування.

На нашу думку, ці пропозиції дозволять суспільству перейти від декларацій до дійсного формування культури сумлінного платника податків, яка так і не була створена на протязі всієї новітньої історії незалежної України. Окрім того, вони мають стати потужним чинником відновлення та розвитку підприємств та галузей вже в цьому бюджетному році.

Окремим ганебним явищем, що набрала найбільш потворного вигляду за останні часи, стала корупція. Корупційні витрати присутні як в інвестиційній складовій діяльності підприємств, та і в операційній. Наразі ми маємо шанс позбутися багатьох її проявів. Як учасники автомобільного ринку ми пропонуємо ліквідувати органи МРЕВ ДАІ та надати дозвіл господарюючим суб’єктам реєструвати автомобілі й виступати податковими агентами щодо сплати відповідних податків та зборів їхній при реєстрації, скасувати плату за ВІП-номери та створити умови, за якими господарюючі суб’єкти мали б змогу викуповувати у держави номери з загального списку та на загальних умовах.

Вкладання коштів в технології, інновації та розвиток персоналу, що мають на меті постійне створення для споживачів основних та додаткових продуктів, можуть дозволити собі великі та фінансово стійки підприємства. Сучасний автомобільний бізнес є вельми капіталоємним, тобто таким, що потребує інвестування великих коштів в основний та оборотний капітали. Можливості інвесторів з обслуговування запозичень, нажаль, суттєво обмежені вартістю ресурсів, що можуть запропонувати банки в Україні, у порівнянні з аналогічними показниками в Європі та США. Ми розуміємо, що у довгостроковій перспективі та за умови структурних економічних та суспільних зрушень вартість ресурсів, що будуть доступні підприємцям в Україні, має відповідати загальноєвропейському тренду. Але до цього часу всі українські підприємці будуть вимушені миритись з існуючими відсотковими ставками та планувати діяльність таким чином, щоб дохідна частина діяльності була в змозі обслуговувати ці витрати. Нашою пропозицією до Уряду та Національного банку України з цього питання повинно бути втілення негайних заходів щодо позбавлення впливання на фінансовий ринок впливу панічних та спекулятивних факторів. Окрім того, суттєвою допомогою господарюючим суб’єктам було б введення обмеження на розмір маржі комерційних банків, яку вони закладають у вартість кредитів, у разі, якщо джерелом таких кредитів є ресурси НБУ.

В великих виробничих та збутових мережах, що здійснюють свою діяльність, наприклад, на автомобільного ринку України, працюють сотні та тисячі висококваліфікованих працівників. На підготовку персоналу необхідного рівня витрачаються значні ресурси та час, оскільки працівники мають справу з джерелом підвищеної небезпеки — автомобілем. Цей фактор повинні усвідомлювати власники та менеджмент бізнесу, забезпечивши працівникам не тільки професійне зростання, але й, насамперед, гідні умови праці та соціальний захист. Ми вважаємо, що на багатьох підприємствах ці витрати є економічно обґрунтованими і такими, що підлягають максимальному захисту з боку власників та держави.

На наше переконання, час для корінних перетворень економіки є критично обмеженим. Багато українських підприємств за останні роки вичерпали свої можливості і наразі знаходяться у переддефолтному стані. Тому закликаємо новостворений Уряд України негайно зосередитись на вирішенні питань структурного реформування економіки за умов, що його дії, знаходячись під громадським контролем, будуть направлені на створення нормальних конкурентних умов для всіх без винятку господарюючих суб’єктів, метою яких має бути реальне зростання економіки держави та добробуту громадян.

З повагою,
Правління «ВіДі Груп»

Источник: «ВиДи-Пауэр»

RANGE ROVER

RANGE ROVER

3264800
Від 3 264 800 грн.

Неперевершений Range Rover.

НОВИЙ RANGE ROVER SPORT

НОВИЙ RANGE ROVER SPORT

2249214
Від 2 249 214 грн.

Найбільш динамічний Range Rover

НОВИЙ RANGE ROVER VELAR

НОВИЙ RANGE ROVER VELAR

1985115
Від 1 985 115 грн.

Авангардний Range Rover

НОВИЙ RANGE ROVER EVOQUE

НОВИЙ RANGE ROVER EVOQUE

1115279
Від 1 115 279 грн.

Час заявити про себе.

DISCOVERY

DISCOVERY

1891835
Від 1 891 835 грн.

Найбільш універсальний позашляховик

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT

1200980
Від 1 200 980 грн.

Найбільш вишуканий компактний позашляховик

ПЛАГІН-ГІБРИД

ПЛАГІН-ГІБРИД

0

Найбільший інноваційний силовий агрегат з усіх, які ми раніше створювали

image

ПІДРОЗДІЛ З РОЗРОБКИ ЕКСКЛЮЗИВНИХ АВТОМОБІЛІВ

Новий рівень розкоші, потужності та ефективності для створення унікальних автомобілів Land Rover